Transparència en la gestió del PAME

A) Informació sobre el Patronat Municipal d'Esports
 


Informació sobre l'organització i el patrimoni

Informació sobre càrrecs electes i el personal

Informació estadística del PAME

Informació sobre normes i institucions municipals


B) Relacions amb l'usuari i la ciutadania
 
Característiques de la pàgina web

Informació i atenció a l'usuari

Grau de compromís amb l'usuari


C) Transparència econòmica-financera
 
Informació contable i pressupostària

Subvencions atorgades a entitats locals 2017

D) Transparència en la contractació de serveis

 
Procediments de contractació de serveis

Subministradors i costos dels serveis

Anuncis i licitacions d'obres públiques

Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions

Obres públiques, urbanisme i infraestructures


E) Indicadors llei de transparència
 


Planificació i organització

Contractes, convenis i subvencions