El Patronat Municipal d'Esports de Ripollet

foto pame

25 poliesportiu

El Patronat Municipal d'Esports de Ripollet és una fundació pública creada per l'Ajuntament de Ripollet en 1983, dedicada a la promoció i gestió de l'esport al nostre municipi.

Aquest Patronat constitueix l'órgan encarregat del desenvolupament de la política municipal en matèria esportiva i d'ocupació del temps de lleure al terme de Ripollet, el qual tendeix a assolir una millora de qualitat de vida mitjançant:

a) Protecció, foment i desenvolupament de l'educació física en tots els camps de la seva competència.

b) Conscienciació esportiva de la localitat.

c) Recerca del valor esportiu.

d) Foment de la pràctica esportiva a tots els nivells de la població (escolar, federats, de lleure i persones amb dificultat per realitzar-la).

e) Gestió de les instal·lacions esportives municipals.

Aquesta Fundació es regeix pel Consell d'Administració que està format per sis regidors de l'Ajuntament de Ripollet, dos representants de les entitats esportives locals, dos representants de les escoles públiques i privades concertades de la localitat, un secretari delegat, un gerent i l'interventora de l'Ajuntament.