Documents per descarregar  
         
 

Categories participants

Full d'inscripció per a primària

Full d'inscripció per a secundària

Autorització participants P5 en equips Prebenjamí

Inscripció a esports individuals (document per al coordinador)

Publicitat individuals (document per al coordinador)

Full d'equips de primària (document per al coordinador)

Full d'equips de secundària (document per al coordinador)

Registre d'entitats (document per al coordinador)

Relació de monitors (documents per al coordinador)

Calendari esportiu