Ofertes de treball  
         
Ho sentim, actualment no hi ha cap oferta de treball !
1 Plaça de socorrista caps de setmana i festius temps parcial

- Ban
- Bases
- Declaració responsable jurada o promesa de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat   sexual
- Instància

1 Plaça de monitor/a de natació nivell C temporal temps parcial

- Ban
- Bases
- Declaració responsable jurada o promesa de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual
- Instància

Monitors/es i personal auxiliar per a l'escola d'estiu esportiva 2017

- Ban
- Bases
- Certificat monitors
- Declaració responsable jurada o promesa de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual
- Declaració responsable jurada o promesa de no haver estat condemnat/ada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual (Menor edat)
- Full de mèrits
- Barem dels punts 7 i 8 del full de mèrits
- Instància
- Documentació que cal aportar
- Llistat provisional