Ofertes de treball  
         

1 Plaça de EGA-GIMN (monitor nivell A)

- Edicte

- Sol·licitud de participació al procés de selecció de personal

- Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos

- Resultat procés de selecció per cobrir una plaça de EGA-GIMN