Documents d'interès  
         
 

Assessorament a AMPAS /AFAS de Ripollet

Esport extra escolar de Ripollet

Un nou model d'esport escolar

Real Decreto 1110/2015, del Registro Central de Delincuentes Sexuales

Informació sobre el certificat d'antecedents penals

Guia certificat inexistència delictes sexuals

Models de documentació per sol·licitar subvencions per activitats esportives

Bases generals subvencions 2017