ACTIVITATS AQUÀTIQUES   

NORMATIVA

OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2019

1. LA INSCRIPCIÓN ES REALITZARÀ ELS DEL 16 AL 20 DE SETEMBRE. ES PODRÀ FER EN PERSONA DE DILLUNS A DIVENDRES A LA CONSERGERIA DE LA PISCINA COBERTA DE 8h A 20h, PER E-MAIL DESDE LA PÀGINA WEB www.pame-ripollet.org/Serveis i activitats/Activitats aquàtiques, amb la fitxa adjunta.

2. EN CAS QUE ES SOBREPASSIN LES PLACES SOL·LICITADES EN ALGÚN GRUP, EL DIA 23 DE SETEMBRE ES REALITZARÀ UN SORTEIG A LES OFICINES DEL PAME, NOMÉS DELS GRUPS PLENS, ENTRE TOTES LES PERSONES INSCRITES.

3. SI S'APUNTEN GERMANS, NOMÉS CALDRÀ QUE UN D'ELLS SIGUI ADMÉS PERQUÈ ENTRIN LA RESTA DE GERMANS, SEMPRE QUE SIGUI A LA MATEIXA HORA, AL MATEIX TIPUS DE CURS I I QUE HI RESTIN PLACES LLIURES.

4. LA LLISTA D'ADMESOS ES PUBLICARÀ AL TAULER D'ANUNCIS DEL PAME, EL 24 DE SETEMBRE.

5. TANT SI ES FA EL SORTEIG COM SI NO ES FA, DEL 24 AL 27 DE SETEMBRE, TOTS ELS CURSILLISTES ADMESOS HAURAN DE FER EN EFECTIU EL PAGAMENT DE L'ACTIVITAT.

6. SI LES PERSONES QUE TENEN LA PLAÇA ADJUDICADA NO FAN EFECTIU EL PAGAMENT EN LES DATES ESTABLERTES, PERDRAN LA PLAÇA I AQUESTA PASSARÀ AL PRIMER DE LA LLISTA DE NO ADMESOS.

7. EL SORTEIG ES FARÀ SEGONS ELS SEGÜENTS CRITERIS:

1.Abonats i empadronats a Ripollet,4 paperetes.
2.Abonats foranis,3 paperetes.
3.Empadronats a Ripollet no abonats,2 paperetes.
4.Foranis no abonats,1 papereta.

8. EL NEN/A QUE ESTIGUI INSCRIT EN UN NIVELL O UNA EDAT QUE NO CORRESPONGUI, QUEDAR└ EXCLĎS DEL SORTEIG O DEL CURS.

8. .- EL NEN/A QUE NO S└PIGA EL CAVALLET QUE T╔, HAUR└ DE PASSAR UNA PROVA DE NIVELL