CALCULA LA TEVA FREQÜÈNCIA MÀXIMA I LA INTENSITAT DE TREBALL


Edat: ppm%

FC Repòs: ppm%

Intensitat en: %ppm

               

FC MÓx: ppm%

Polsacions segons la intensitat: ppm%

 

 1. Introdueix la teva edat

2. Introdueix la teva FC en repòs total (posa't el pulsòmetre abans de llevar-te del llit)

3. Introdueix la intensitat a la que vols treballar

4. Prem 'calcular'

CÓlculs realitzats amb les f˛rmules de Tanaka i Karvonen